Lékařská pohotovostní služba

Hlavní město Praha jako vyšší územně samosprávný celek zodpovídá v obvodu své působnosti za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby (dále jen ,,LPS“), kdy tato povinnost krajům vyplývá zejména z ustanovení § 110 odst. 1 zákona 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon č. 372/2011 Sb.“)

Definice LPS je upravena v ustanovení § 110 odst. 2 zákona č. 372/2011 Sb. zní následovně: „Lékařskou pohotovostní službou se rozumí ambulantní péče poskytovaná pacientům v případech náhlé změny zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění. O pohotovostní služby nejde v případě poskytnutí ambulantní péče v rámci pravidelné ordinační doby poskytovatele. Podle věty první a druhé se postupuje i v případě poskytování pohotovostní služby v oboru zubní lékařství a lékárenské pohotovostní služby.“

Jak už bylo uvedeno výše, LPS je tedy určena pro případ náhlé změny zdravotního stavu, nikoli pro poskytování běžných zdravotních služeb!

S LPS souvisí i otázka úhrady regulačních poplatků, kdy podle ustanovení § 16a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, platí, že pojištěnec, anebo zákonný zástupce je povinen hradit poskytovateli regulační poplatek ve výši 90 Kč za využití LPS nebo pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Výjimky, kdy pojištěnec regulační poplatek za ošetření LPS neplatí, jsou explicitně uvedeny ve výše zmíněném zákonném ustanovení.

Informace o LPS jsou také dostupné v mapové aplikaci na webové stránce lps.praha.eu.

PoskytovatelPoskytované obory LPSOrdinanční doba
Fakultní nemocnice Královské VinohradyVPLvšední dny 19:00 – 6:00
víkendy a svátky nepřetržitě
PLDDvšední dny 19:00 – 6:00
víkendy a svátky nepřetržitě
Fakultní nemocnice v MotoleVPLvšední dny 19:00 – 6:00
víkendy a svátky nepřetržitě
PLDDvšední dny 19:00 – 6:00 víkendy a svátky nepřetržitě
Městská poliklinika PrahaZLvšední dny po – čt 18:00 – 23:30                     pá – 16:00 – 23:30
víkendy a svátky 7:00 – 22:00
Fakultní nemocnice BulovkaVPLvšední dny 19:00 – 6:00
víkendy a svátky nepřetržitě
PLDDvšední dny 19:00 – 6:00
víkendy a svátky nepřetržitě
Fakultní Thomayerova nemocniceVPLvšední dny 19:00 – 6:00
víkendy a svátky nepřetržitě
PLDDvšední dny 19:00 – 6:00
víkendy a svátky nepřetržitě
ZLvšední dny 17:30 – 22:30
víkendy a svátky 7:30 – 22:30
Ústřední vojenská nemocniceVPLvšední dny 19:00 – 6:00
víkendy a svátky nepřetržitě
Všeobecná fakultní nemocnice v PrazePLDDvšední dny 19:00 – 6:00
víkendy a svátky nepřetržitě
Nemocnice Na Františkulékárenská péčenepřetržitý provoz
ZLvšední dny 17:00 – 22:00
víkendy a svátky 10:00 – 22:00

Vysvětlivky: LPS – lékařská pohotovostní služba, VPL – všeobecné praktické lékařství, PLDD – praktické lékařství pro děti a dorost, ZL – zubní lékařství