Zdravotnická zařízení

Hlavní město je protkáno hustou sítí zdravotnických zařízení všech myslitelných typů. Všechna jsou povolána k jedinému cíli a tím je zabezpečení zdravotní péče nejen pro obyvatele, ale i návštěvníky Prahy, kterých každým rokem přibývá.

Vedle mnoha desítek ordinací praktických lékařů a ambulantních specialistů tvoří základ, chcete-li páteř, pražských zdravotnických zařízení nemocnice. Tak velká aglomerace, jakou je Praha, se v této souvislosti může pochlubit celou škálou různých typů zařízení ústavní péče. Vysoce odborná, špičková a v republice ojedinělá nemocniční pracoviště zde existují vedle dalších nemocnic a poskytují služby odpovídající potřebám člověka začátku třetího tisíciletí.

V Praze má potenciální pacient k dispozici nemocnice a odborné léčebné ústavy státní
i nestátní, nechybí ani zařízení církevní.

Hlavní město se může také pochlubit sítí poliklinik. Rozmístění na území města zpravidla kopíruje hustotu osídlení té které městské části, což umožňuje dobrou dostupnost pro každého, kdo péči lékařských odborníků bezprostředně potřebuje.

S tím, jak se Praha pomalu ale jistě mění v kosmopolitní město, souvisí i to, že v systému zdravotní péče mají na jejím území svoje místo také různá zahraniční zdravotnická zařízení. Zatím jich není mnoho, ale vývoj naznačuje, že budou stále přibývat.

Podstránky

Zdravotnická zařízení zřizovaná hl. m. Prahou

Zjistit více Zdravotnická zařízení zřizovaná hl. m. Prahou

Lékařská pohotovostní služba

Zjistit více Lékařská pohotovostní služba

Lékárny s pohotovostní službou

Zjistit více Lékárny s pohotovostní službou